Firkantkanal

LUFTKALKULATOR.NET

Utregning av hastighet eller mengde i firkantkanal Sett inn høyde og bredde + kjent luftmengde eller hastighet
Anbefalte hastigheter:

Store kanaler (1 m2 og større): 7-8 m/s

Hovedkanal: 5m/s

Grenkanal: 3m/s